odwierty pod pompy ciepła

informacje ogólne

Co?

 

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Szacuje się, że rocznie instalowanych jest ich kilka tysięcy. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest wykorzystanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych np. do ogrzania domu.

 

Na działanie i efektywność systemów ogrzewania opartych o gruntowe pompy ciepła duży wpływ ma w pierwszej kolejności odpowiednie zaprojketowanie a następnie wykonanie dolnego źródła zasilania. Jako wyspecjalizowana firma - GEOodwierty.pl wykonujemy dolne źródło zasilania oparte o system pionowych wymienników ciepła (sondy pionowe).


 

 W zakres naszej oferty wchodzi:

• przygotowanie projektu robót geologicznych

• wykonanie pionowych otworów technicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi (roboty geologiczne)

• aplikacja sond pionowych (polietylenowa U-rurka wraz z głowicą U-kształtną i osłoną głowicy)

• przeprowadzenie próby przepływu oraz szczelności sondy pionowej

• wypełnienie pustej przestrzeni pierścieniowej otworu zaczynem cementowym lub pastą iłową

• nadzór geologiczny w czasie robót geologicznych (w czasie wykonywania otworów technicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi) 

• wykonanie instalacji doprowadzającej do budynku oraz wewnątrz budynku

• sporządzenie dokumentacji geologicznej po zakończeniu robót geologicznych

• udzielenie 50-letniej gwarancji na dolne źródło zasilania

 

 

 
Jak?

Przede wszystkim zgodnie ze sztuką i przyjętym zakresem zlecenia. Wykonujemy naszą pracę rzetelnie, zachowujemy bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo robót. W pełni stosujemy wymogi wykonawcze opracowane przez naszych dostawców elementów systemu dolnego źródła zasilania (Muovitech Polska Sp. z o.o. lub Aspol FV Sp. z o.o.). Naszym priorytetem jest wykonanie instalacji zapewniającej jak najlepszy odbiór ciepła z ziemi.

 

Dlaczego?

GEOodwierty.pl to przede wszystkim profesjonalne podejście do wykonywanych prac wiertniczych. Nasze zlecenia powierzone są wysoce wykwalifikowanemu personelowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez odpowiednie organy administracji publicznej. W trakcie wykonywania prac dbamy o prządek, co nie tylko sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa, ale także spotyka się z docenianiem przez inwestorów zwłaszcza gdy inwestycja jest prowadzona na terenie zagospodorowanym. Otwory techniczne w celu wykorzystania ciepła ziemi są wykonywane w oparciu o metodę wiercenia na płuczkę bentonitową. Jednak na życzenie inwestora stosujemy specjalny naziemny system odstojników do płuczki bentonitowej, który do minimum ogranicza ingerencję w grunt (brak konieczności rekultywacji działki po basenach płuczkowych). Kompletny park maszynowy umożliwa realizację zlecenia bez żadnych kompromisów czy prowizorycznych rozwiązań.

 

strona główna | odwierty pod pompy ciepła | studnie głębinowe | park maszynowy | galeria | kontakt
© Copyright 2012 GEOodwierty.pl - All Rights Reserved