odwierty pod pompy ciepła

oferta dla instalatorów

 

 

Co możemy zaproponować?

Zapraszamy do współpracy firmy, które na codzień zajmują się systemami ogrzewania budynków. Jako wyspecjalizowana firma wiertnicza chętnie pomożemy przy realizacji każdego projektu, który zakłada wykorzystanie ciepła ziemi w oparciu o pionowy wymiennik ciepła umieszczany w odwiercie.

Realizowaliśmy zlecenia zarówno jako bezpośredni wykonawca dolnego źródła zasilania (relacja: Geoodwierty.pl – inwestor) ściśle współpracując z instalatorem pompy ciepła wybranym przez inwestora, jak i jako podwykonawcy dla firm instalujących pompy ciepła (relacja: Geoodwierty.pl – instalator pompy ciepła). Proponujemy współpracę w następujących opcjach:

 

 

 

Opcja 1

Wykonanie otworów technicznych, w których osadzimy powierzone przez instalatora sondy pionowe (opcja ta zakłada, iż firma instalująca pompy ciepła dostarczy własne pionowe wymienniki i inne elementy systemu dolnego źródła zasilania, zakres zlecenia dla Geoodwierty.pl obejmie jedynie wykonanie otworów technicznych w celu pozyskania ciepła ziemi oraz aplikację powierzonych przez instalatora sond pionowych).

Opcja 2

Wykonanie otworów technicznych, w których osadzimy własne sondy pionowe (opcja ta zakłada, iż Geoodwierty.pl wykona nie tylko otwory techniczne w celu pozyskania ciepła ziemi, ale także w ramach usługi dostarczy i zaaplikuje sondy pionowe renomowanych firm Muovitech Polska Sp. z o.o. lub Aspol FV Sp. z o.o.).

Opcja 3

Wykonanie otworów technicznych, w których osadzimy własne sondy pionowe wypełnione wodnym roztworem glikolu propylenowego zawierającego inhibitory korozji, stabilizatory i przeciwutleniacze (opcja ta zakłada, iż Geoodwierty.pl wykona czynności opisane w punkcie nr 2 oraz dodatkowo w ramach usługi dostarczy oraz zaaplikuje wodny roztwór glikolu propylenowego zawierającego inhibitory korozji, stabilizatory i przeciwutleniacze o określonym stężeniu, zapewniającym żądaną temperaturę krystalizacji roztworu).

Opcja 4

Wykonanie kompletnego systemu dolnego źródła zasilania wraz z instalacją doprowadzającą do budynku, zakończoną zaworem kulowym z zaślepką teflonową (opcja ta zakłada, iż Geoodwierty.pl wykona czynności opisane w punkcie nr 3 oraz dodatkowo w ramach usługi wykona instalację doprowadzającą do budynku, w tym zamontuje wyposażone w rotametry do kontroli przepływu glikolu proylenowego rozdzielacze ścienne lub studzienki wielosekcyjne).

Cementowanie otworu

Każda z opisanych opcji może zostać rozszerzona o pracę polegającą na zatłoczeniu do pustej przestrzeni pierścieniowej otworu zaczynu cementowego zapewniającego lepszą przewodność ciepła pomiędzy gruntem a pionowym wymiennikiem ciepła, zamiast stosowania tradycyjnych metod takich jak wypełnienie otworu pastą iłową.

 

Jesteśmy otwarci na każdy wariant kooperacji. W związku z tym, powyższe opcje należy traktować jako propozycje, które jesteśmy chętni zmodyfikować stosownie do oczekiwań naszych kontrahentów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań ofertowych prosimy o kontakt. 

 

Domy jednorodzinne

Nasza firma prowadziła roboty geologiczne w celu montażu pionowych wymienników ciepła dla systemów grzewczych w domach jednorodzinnych gdzie doceniono nie tylko jakość wykonywanej przez nas pracy, ale także wysoką kulturę osobistą naszego zespołu. Dobre relacje z inwestorem to przede wszystkim sumiennie wykonana praca, jednak uważamy, że ważnym jest także zachowanie dobrej, przyjaznej atmosfery. Jako podwykonawcy firm instalujących pompy ciepła lub jako firma polecona przez instalatora pompy ciepła czujemy się szczególnie zobowiązani do dbania o nasz wizerunek. Zdajemy sobie sprawę, że dokonana przez inwestora ocena naszej firmy będzie rzutować także na opinię o instalatorze pompy ciepła.

 

Dom jednorodzinny. Czarnówka. Łączna długość pionowych wymienników ciepła: 340m


Budynki użyteczności publicznej

Praktyka Geoodwierty.pl przy wykonywaniu dolnych źródeł zasilania dla systemów grzewczych domów jednorodzinnych to tylko część naszego doświadczenia. Nasza firma realizowała inwestycje jako bezpośredni wykonawca, oraz jako podwykonawca montując w pionowych otworach technicznych wymienniki ciepła dla układów grzewczych i chłodniczych instalowanych w budynkach użyteczności publicznej. Nasi współpracownicy oraz inwestorzy docenili profesjonalizm zespołu Geoodwierty.pl, ponieważ dbaliśmy o każdy szczegół wymogów wykonawczych przy realizacji zlecenia.

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez odpowiednie organy administracji publicznej. Przestrzegaliśmy wszystkich przepisów prawa, w tym prawa budowlanego oraz prawa górniczego i geologicznego. Powyższe miało szczególne znaczenie przy realizacji inwestycji dotyczących obiektów użyteczności publicznej, których z natury dotyczą wyższe wymagania niż budownictwa domów jednorodzinnych.
 

 

 

Sala wykładowa z zapleczem technicznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Piaseczno. Łączna długość pionowych wymienników ciepła: 382m

 

 

strona główna | odwierty pod pompy ciepła | studnie głębinowe | park maszynowy | galeria | kontakt
© Copyright 2012 GEOodwierty.pl - All Rights Reserved